Regio Zwolle
info@regiozwolle.info
038 - 421 67 98

Economische toplocatie
van Nederland

top

Economische toplocatie van Nederland

De kracht van Regio Zwolle

video: de kracht van Regio Zwolle

Waar ligt het?

waar ligt de Regio Zwolle?

Regio Zwolle

Wat is de Regio Zwolle?

De Regio Zwolle is een economische toplocatie. Deze website brengt de kwaliteiten van de topregio in beeld. De site is bovendien een doorgeefluik naar diverse interessante organisaties en bedrijven, bevat actuele publicaties en achtergrondinformatie.

De Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 20 gemeenten in vier provincies en heeft 675.000 inwoners. De economisch bloeiende stad Zwolle geldt als knooppunt van wegen en spoor, middelpunt van kennis- en onderwijsinstellingen en cultureel hart van het oosten.

De vier O's

De sterke wil tot samenwerken in de Regio Zwolle is kenmerkend. De mogelijkheden voor economische samenwerking en investeringen worden zo veel mogelijk bekeken vanuit de vier O’s, te weten ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs.  De regio wil vanuit deze samenwerking werken aan een optimale omgeving voor vernieuwend ondernemerschap. Hiervoor is een innovatieagenda opgesteld, die aansluit bij de sterke punten van de Regio Zwolle en zorgt voor een structurele voedingsbodem voor vernieuwing.

Nuchtere handelsmentaliteit

Zelf is de Regio Zwolle ietwat bescheiden over haar economische prestaties. De bevolking heeft een stevige en nuchtere handelsmentaliteit die zich niet zo snel voor laat staan op haar economische succes. En dat is nou juist die Zwolse kracht. De regio kenmerkt zich door betrokken inwoners, die de schouders eronder willen zetten en de handen uit de mouwen willen steken. Die open staan voor nieuwe ontwikkelingen en met een blik naar buiten met elkaar nieuwe kansen willen creëren. Samen dingen tot stand brengen is hier heel normaal.

Winnaar X-Over Innovation Challenge 2016 Ondernemer van het jaar Starter van het jaar 2015 MVO Award Regio Zwolle Ondernemer van het Jaar Winnaar X-over Innovation Challenge ISWA Award 100-100-100 Innovatie Award Sustainable Cleaning Starter van het jaar ESA & National Instruments Awards 's Werelds grootste distributiecentrum voor online retail Lean & Green Star Award 2013 Slimste bedrijf van Nederland European Business Award Duurzaamste Bedrijf van Drenthe Drie jaar op rij het leukste dagje uit van Flevoland Alan Rogers Beste Familiecamping Top 15 meest innovatieve bedrijven van Nederland Centre of Excellence Winnaar X-over Innovation Challenge Familiebedrijven Award 2014
AW Materieel - Emmeloord

XIC

Winnaar X-Over Innovation Challenge 2016

< >

Ondernemers

Wat maakt de Regio Zwolle zo bijzonder voor ondernemers?

De centrale ligging, goede bereikbaarheid, goede (betaalbare) bedrijventerreinen en kantoorlocaties en betrouwbare arbeidskrachten zorgen voor een aantrekkelijke regio voor het bedrijfsleven. De Regio Zwolle is één van de belangrijkste knooppunten van Nederland en speelt een betekenisvolle rol in de doorvoer van handel naar de rest van Europa. Deze combinatie maakt de regio voor bedrijven in de regio Zwolle de ideale locatie!

Bedrijf vestigen in Regio Zwolle? Bekijk hier het aanbod van bedrijfspanden!

De Regio Zwolle beschikt over een uitstekend ondernemersklimaat. Het midden- en kleinbedrijf, dat in deze regio vooral bestaat uit familiebedrijven, vormt de motor van de regionale economie. Netwerken is een vanzelfsprekendheid. Geworteld in de historie van het Hanze-tijdperk, beschikken ondernemers in de Regio Zwolle over ondernemers DNA. Niet alleen de ondernemers in Zwolle, maar ook de bewoners en arbeidskrachten van de Regio Zwolle weten wat belangrijk is: aanpakken, samenwerken, doorzetten.

Waardevolle regio voor ondernemers uit Zwolle

De Regio Zwolle scoort beter dan gemiddeld als het gaat om werkloosheid en de toegevoegde waarde per medewerker. Dat blijkt uit de Regio Zwolle Monitor, waarbij jaarlijks de economische vitaliteit wordt gemeten. 

Het grote aandeel familiebedrijven, met een betrouwbaar en gedegen imago en een sterkere financiële basis, leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de regio. Niet voor niets staan Zwolle en de regio jaarlijks hoog genoteerd in gerenommeerde onderzoeken als het gaat om de economische ontwikkelingen, zoals het onderzoek van Elsevier in samenwerking met Bureau Louter.  Voor ondernemers en organisaties Zwolle is Zwolle daardoor een zeer waardevolle regio.

Innovatie door ondernemers uit Zwolle

Om de ambities te verwezenlijken is door en met het regionale bedrijfsleven en de kennisinstellingen een innovatieagenda opgesteld. Uitgangspunt: maak sterker wat al sterk is. Dit betekent de doorontwikkeling van de clusters Kunststoffen en Health en het versterken van de diversiteit in cross-overs. Bekende regionale initiatieven die een bijdrage leveren aan de clusters Kunststoffen en Health zijn het Polymer Science Park en het Health Innovation Park.

Ondernemers uit Zwolle met innovatieve ideeën nemen  contact op met Kennispoort Regio Zwolle. Zij helpen ondernemers innovaties te realiseren. Plannen om de grenzen te verleggen en buiten Nederland zaken te doen? Neem dan contact op met het Tradeoffice van Regio Zwolle.

Uniek in de regio is de Regio Zwolle Incubator, waarbij financiering van innovatieve concepten al in een vroegtijdig stadium mogelijk wordt gemaakt. 

Kampen Hardenberg Noordoostpolder Steenwijkerland Zwartewaterland Westerveld Raalte Zwolle Oldebroek De Wolden Ommen Dronten Olst / Wijhe Hattem Meppel Dalfsen Urk Heerde Staphorst
Kampen

< >

Overheid

Bestuurlijk samenwerkingsverband

Op bestuurlijk niveau werken de gemeenten in de Regio Zwolle ook samen. Het is een unieke samenwerking, omdat gekozen is voor een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 20 gemeenten, verdeeld over vier provincies. De afgelopen jaren heeft deze samenwerking een natuurlijk groeiproces doorgemaakt. Gemeenten herkennen de gemeenschappelijke vraagstukken die hen samen bezig houdt. Samenwerking leidt tot erkenning van deze vraagstukken en een gezamenlijke aanpak om deze op te lossen. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap.

Projecten

Diverse gemeenten werken al samen aan een sterke regio Zwolle. Zo werken zij samen aan een eenduidig aanbestedingsbeleid.  Gemeenten in de Regio Zwolle werken ook in kleiner verband samen. Zo is de Hanzelijn, de treinverbinding tussen Zwolle en Lelystad, een project waarbij gemeenten en provincies intensief hebben samengewerkt. Andere voorbeelden zijn te vinden bij de relevante links. 

Economic Board

Zwolle is een sterke regio. Het is zaak ervoor te zorgen dat wat sterk is, ook sterk blijft. De Economic Board wil hieraan bijdragen door ondernemers uit te dagen, krachten te bundelen en ontwikkelingen te versnellen. In de Economic Board zetten ondernemers, overheden en onderwijs de hoofdlijnen uit op het gebied van innovatie en menselijk kapitaal, om zo de economische ontwikkeling van de regio aan te jagen.

Economische toplocatie van Nederland

top

Economische toplocatie van Nederland

Onderzoek

Monitor

Dat de Regio Zwolle een economische toplocatie is, is een feit. Geen gebakken lucht, maar uitspraken gebaseerd op gedegen onderzoek. Uit onderzoek van Bureau Louter en Elsevier blijkt dit en ook via de Regio Zwolle Monitor wordt aangetoond dat de Regio Zwolle een economisch sterke regio is.

Onderzoek vormt een belangrijke schakel in de economische Regio Zwolle. Het is een belangrijk onderdeel  dat bijdraagt aan innovatief ondernemerschap. Metropool Zwolle, die de afgelopen jaren met diverse partners de Regio Zwolle Monitor heeft gepubliceerd, toont de waarde van onderzoek aan. Tijdens het Regio Zwolle Congres in december worden jaarlijks de nieuwste cijfers gepresenteerd.  Daarbij wordt de kracht van de regio in kaart gebracht, aandachtspunten worden vroegtijdig gesignaleerd en de uitkomsten vormen het fundament onder strategische beslissingen die worden genomen.

Belangrijkste feiten

  • Top 3 Economische toplocatie van Nederland (Elsevier)
  • 675.000 inwoners
  • 310.000 arbeidsplaatsen
  • Arbeidsparticipatie 73%
  • Toegevoegde waarde bedrijfsleven
    € 18,7 miljard
  • 76% familiebedrijven
  • Werkloosheidspercentage onder landelijk gemiddelde
  • 73% beroepsbevolking woont en werkt in eigen regio

Uitdaging

De ogen worden niet gesloten voor de realiteit. Want ook de Regio Zwolle staat voor grote uitdagingen, om het economische klimaat op peil te houden.

Ondernemers werken vaak op basis van intuïtie. In veel gevallen levert dit succes op, maar complexe uitdagingen vragen om meer dan alleen ‘fingerspitzengefühl’. Daarom blijft onderzoek een belangrijke pijler op de regionale agenda.

Relevante links

Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd. De Regio Zwolle Monitor is te downloaden bij de publicaties op deze website. 

Video Regio Zwolle Monitor

Regio Zwolle Congres

Bekijk alle publicaties

Economische toplocatie van Nederland

top

Economische toplocatie van Nederland

Onderwijs

Toponderwijs in de regio

Onderwijsinstellingen hebben een cruciale taak als het gaat om het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt. De afstemming tussen onderwijs en het bedrijfsleven speelt een steeds belangrijker rol, zeker op regionaal niveau. Om succesvol te innoveren is een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers nodig.  Over aan aantal jaar is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarom is de Human Capital agenda opgesteld. De Regio Zwolle zet onder meer in op de vergroting van de instroom van studenten, structurele samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en het behoud en de ontwikkeling van kwalitatief goed personeel. 

Activiteiten

Er zijn diverse initiatieven, waarbij onderwijs en ondernemerschap worden gestimuleerd en gecombineerd. Zo beschikt Windesheim over het Startpunt Zwolle, waar studerende ondernemers faciliteiten krijgen aangeboden om succesvol te starten met hun eigen bedrijf. Daarnaast werken diverse onderwijsinstellingen samen bij de realisatie van diverse evenementen, zoals het Starters ABC en de Global Entrepeneurship Week.

Prijzen

In de Regio Zwolle vallen diverse onderwijsinstellingen regelmatig in de prijzen. In 2015 is Windesheim door studenten uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. En is CIBAP in 2014 gekozen tot de beste mbo vakschool van Nederland en het Hoornbeeck college tot beste ROC. Het ROC Menso Alting heeft tijdens deze verliezing de tweede plaats behaald.

Human Capital

In de Regio Zwolle heerst een goede leercultuur binnen organisaties. Medewerkers zijn gemotiveerd om te investeren in de eigen ontwikkeling. Het grootste deel van de beroepsbevolking in de Regio Zwolle is middelbaar opgeleid. Het aandeel hoger opgeleiden is de afgelopen jaren toegenomen. Van 26% in 2006 naar 29% in 2012.

Bron: Regio Zwolle Monitor

Nieuws in Regio Zwolle

< >

TradeCast, Prins Constantijn van Oranje en Minister Henk Kamp starten online tv-zender ‘Startup Holland TV’ in Las Vegas

Prins Constantijn van Oranje van StartupDelta, Minister Henk Kamp van Economische Zaken en founder Yillmaz Schoen van de Zwolse startup TradeCast lanceren op 5 januari de internationale online tv-zender Startup Holland TV, een uniek online videoplatform gericht op het promoten van Nederlandse startups op wereldschaal. Startup Holland TV wordt onthuld tijdens een feestelijke gala-avond op CES in Las Vegas, de grootste technologiebeurs ter wereld.

 Startup Holland TV is een Engelstalige, interactieve online tv-zender, volledig gericht op het promoten van het Nederlandse startup-ecosysteem. De zender is 24/7 online te bekijken als webkanaal en als apps voor iOS, Android, Apple TV en Smart TV’s. De cloud-lineaire tijdlijn laat aaneengesloten de beste nieuwe innovaties uit Nederland zien. Content is ook on demand en live beschikbaar, met als belangrijkste doel het presenteren van Nederlandse startups op een wereldwijde schaal en het bevorderen van de verbindingen en samenwerkingen tussen Nederlandse startups onderling.

 Met de lancering van Startup Holland TV toont TradeCast wederom aan dat iedereen gemakkelijk een eigen tv-zender kan starten met deze in Zwolle ontwikkelde techniek. Of het nu gaat om merken, bedrijven, universiteiten, voetbalclubs, popsterren, politieke partijen of dj’s: met de technologie van TradeCast kan iedereen - op een kostenefficiënte wijze - het heft in eigen hand nemen in de snel veranderende mediawereld. De komende tijd onthult TradeCast een aantal grote, internationale samenwerkingspartners voor Startup Holland TV.

 Prins Constantijn van Oranje, speciale gezant van StartupDelta: “StartupDelta is trots om launching customer te zijn van TradeCast en samen Startup Holland TV te starten tijdens CES.”

Yillmaz Schoen, CEO van TradeCast: “Deze internationale handelsmissie biedt ons als startup al vele kansen. Dat met onze technologie nu ook een bijdrage geleverd gaat worden aan de zichtbaarheid van alle innovaties in het Nederlandse startup-ecosysteem is fantastisch. We gaan op een laagdrempelige manier meerwaarde creëren voor alle hardwerkende Nederlandse startups, in welke fase van hun ontwikkeling ze zich ook bevinden, en dat is een geweldig voorbeeld van hoe onze techniek effectief kan worden ingezet.”

TradeCast, als één van de gekozen deelnemers aan de Economische Handelsmissie naar Las Vegas en Silicon Valley, maakt in januari 2017 zijn internationale debuut op de showfloor van CES in Las Vegas. Ook lanceert TradeCast binnenkort meerdere grote themakanalen en online tv-zenders, waaronder voor BN’ers, landelijke sportclubs en internationale bedrijven. De avonturen van TradeCast en de andere startups die deelnemen aan de handelsmissie zijn vanaf 5 januari te volgen op Startup Holland TV.

Meest recente nieuws

Agenda

< >

Innovation Track 2017

Datum 9 maart 2017
Tijd 08:00 - 12:00
Locatie HANZ Hanzeplein 11-27, Zwolle
Kosten 195 ex. btw.
Website www.kennispoortregiozwolle.nl

Het aantrekken van financiering is niet eenvoudig. Toch slagen jaarlijks tientallen ondernemers er met de hulp van Kennispoort in. De Kennispoort InnovationTrack is een traject waarbij ondernemers in vijf bijeenkomsten leren hoe je financiering voor je
onderneming kunt aantrekken. Na een succesvolle eerste editie krijgt de
InnovationTrack op 9 maart een vervolg.

Regio Zwolle Label

Regio Zwolle

Gebruik het label

Het gaat goed met deze regio; het is één van de economische toplocaties van Nederland. Daar mag de regio trots op zijn, laten we dat als regio dan ook samen uitdragen!

Ondernemers en instellingen maken hun warme band met de regio zichtbaar door het toepassen van het Regio Zwolle label. Hiermee vergroten we met elkaar de bekendheid en kracht van onze regio. Voeg het label eenvoudig toe aan uw eigen communicatie-uitingen, zoals op uw website, in folders, in advertenties en tijdens presentaties.
Via onderstaande link download u het label, inclusief overzichtelijke handleiding.

Uw eigen label

Heeft uw organisatie een unieke prestatie geleverd? Een award gewonnen, een topnotering in een prestigieus onderzoek of een revolutionair product ontwikkeld? Dan kunt u de boodschap van het Regio Zwolle label aanpassen aan uw eigen organisatie. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Bekijk of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden en neem contact met ons op.

Klik op onderstaande button voor meer informatie.

De parels van Regio Zwolle

Wat is een Parel?

De Regio Zwolle kent heel veel parels. Bekende organisaties in Regio Zwolle met internationale allure, maar ook kleine, innovatieve ondernemingen met unieke producten. Bedrijven en instellingen die aantoonbaar onderscheidend zijn.  Er volgen er op korte termijn nog meer. Alleen, niet alle parels zijn even goed zichtbaar en moeten nog worden ontdekt. Zoekt u met ons mee?

# Feiten

Wanneer is een organisatie nu exact een parel? Voor de Regio Zwolle is gekozen voor bedrijven en instellingen die aantoonbaar onderscheidend zijn. Hoe? Door het koppelen van feiten aan de organisatie. Een gewonnen award,  een topnotering in een gerenommeerd  onderzoek, het leveren van een unieke prestatie... dat maakt een bedrijf aantoonbaar uniek. Een parel van en voor de Regio Zwolle.

Hoe word ik een parel?

Is uw organisatie volgens u ook een parel? Of kent u een bedrijf dat volgens u niet in het overzicht mag ontbreken? 

Bekijk of het betreffende bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Naast een op maat gemaakt label, wordt de parel ook vermeld op deze website en wordt een podium geboden om free publicity te genereren. Meer weten? Neem gerust contact op voor een toelichting.

Netwerk

Regio Zwolle
MarketingOost
Metropool Zwolle
Kennispoort Regio Zwolle
PEC Zwolle
MKB Regio Zwolle
VNO NCW
Creative Board Regio Zwolle

Publicaties

Hanzelijnmonitor

Er zijn diverse rapporten, onderzoeken en andere publicaties die inzicht bieden in de kracht van de Regio Zwolle. Welke kansen biedt de Regio Zwolle? Hoe zorgen we ervoor dat deze regio een toplocatie blijft? Bekijk de belangrijke en actuele publicaties die betrekking hebben op de Regio Zwolle. Bent u op de hoogte van nieuwe onderzoeken of publicaties die van belang zijn, maar ontbreken op deze website?
We horen het graag!

Contact met Regio Zwolle

Contactgegevens Regio Zwolle

Deze website wordt beheerd
door MarketingOost

Bezoekadres
Emmastraat 8
8011 AG Zwolle

Postadres
Postbus 1155
8001 BD Zwolle

038 - 421 67 98
info@regiozwolle.info

Verstuur bericht